Pēc tam, kad Vides aizsardzības komiteja to šodien ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta plenārsēdē, debates par pilsonisko iniciatīvu Ūdens likums (Right2Water).

Lai gan saskaņā ar Lisabonas līguma noteikumiem ir vajadzīgs miljons parakstu, lai iekļautu tematu Parlamenta darba kārtībā, šī iniciatīva ir radījusi lielu sabiedrības interesi ar iespaidīgu skaitu 1.900.000 parakstu.

Šajās debatēs piedalījās pārstāvis Dubravka Šuica, norādot, ka ūdenim kā dabas resursam ir jāpaliek sabiedriskajam labumam, bet arī cilvēktiesībām, kas prasa atbildīgu pārvaldību. Tāpēc ir vajadzīgi tiesību akti, kas visiem ES pilsoņiem sniegtu tiesības dzert dzeramo ūdeni.

Diemžēl šodienas ziņojumā bija iekļauta virkne informāciju, kas nav nepieciešami un kuri nepieder šim ziņojumam, ņemot vērā to ideoloģisko raksturu.

"Ir zināms, ka Horvātija ieņem trešo vietu ranga ar ūdens daudzumā, un tāpēc es esmu nepārtraukti atbalstīja šo iniciatīvu, jo tā ir unikāla iespēja iedzīvotājiem pašiem izlemt par savām tiesībām. Tomēr, un šeit joprojām aizstāv subsidiaritātes principu, saskaņā ar kuru dalībvalstīm pašām lemt par to valsts precēm, bet ne to savā vārdā pieņem Eiropas Komisijas un Eiropas tiesību aktu"Viņa teica, piebilstot, ka turpinās uzraudzīt šīs Eiropas pilsoniskās iniciatīvas attīstību, kā arī citas, kas jau ir uzsāktas.