10 pašvaldības asamblejas sesija. Septembris 2015. gadā.