Ministru kabinets pieņēma dekrētu par grozījumiem Kultūras vērtību aizsardzības un saglabāšanas likumā, samazinot pieminekļu nomas aprēķina bāzi.

Dekrēts samazina naudas pārvedumu nomas aprēķina bāzi, kas tiek maksāta katru mēnesi par kvadrātmetru izmantojamās komercplatības platībā, kas atrodas nekustamā kultūras mantojumā vai kultūras un vēstures ansambļa teritorijā, četru kuna apjomā.

Pastāv arī pagarinājums noteikumam, kas samazina algas maksātāju skaitu, ko pieprasa 114 pants. līdz 2016 beigām. gadā.

Tādā veidā tiks likvidēti daži tūrisma un ēdināšanas, tūrisma aģentūru un transporta uzņēmēji un saimnieciskās vienības utt.

Vienlaikus valdība nolemj samazināt parafiskālos maksājumus 2015. un samazināšanas mērķi 2016. dekrēta paskaidrojuma rakstā.

(Hina)