Saskaņā ar Pilsētas sociālās labklājības biroja un personu ar invaliditāti paziņojumu, šodien, 17. Septembrī sāk maksāt Zagrebas pilsētas finansiālo atbalstu jaundzimušā bērna aprīkojumam.

Šādu palīdzību sniegs lietotāji, kuriem ir vajadzīgas tiesības:

- Pirmais bērns 6 / 2014. un 6 / 2015.
- otrais bērns 6 / 2013., 2 / 2014., 10 / 2014. un 6 / 2015.,
- trešais un katrs cits bērns 6 / 2010., 6 / 2011., 6 / 2012., 6 / 2013., 6 / 2014. un 6 / 2015.

Termiņš, lai pieteiktos jauniem lietotājiem par tiesībām saņemt palīdzību jaundzimušo bērnu aprīkojumam, ir seši mēneši no bērna dzimšanas dienas.