Konfliktu risināšanas komiteja ceturtdien nolēma uzsākt tiesvedību pret Zagrebas mēru Milānu Bandiku, jo tā grozīja noteikumus par politisko partiju bezmaksas reklāmu ar rīkojumu, un pēc tam apstiprināja Bandic Milan 365 - Darba un solidaritātes partiju, lai bez maksas ievietotu 30 jumbo plakātus.

Komisija pieņēma lēmumu uzsākt procedūru, lai pieņemtu lēmumu par interešu konfliktu ar Bandic, jo tā ir 7. Jūlijā tika pieņemts noteikums, ar ko groza nosacījumus par brīvu politisko partiju reklāmu, un tikai divas dienas vēlāk šis lēmums tika publicēts Oficiālajā Vēstnesī, lai nākamajā dienā pēc tās stāšanās spēkā Komisijas priekšsēdētājs Hali Dalija Oreskovic sacīja.

Tajā pašā dienā, 10. Jūlijā Bandic secināja, ka viņa politiskā partija varēja bez maksas ievietot 30 jumbo plakātus un tādējādi gūt peļņu savai partijai, sacīja Oreskovic.

Tas ir ļaunprātīgi izmantojis politisko amatpersonu īpašās tiesības, kas rodas vai ir pienākums pildīt pienākumus, un tas ir aizliegts ierēdņiem.

(Hina)