Vācijas karogs

No Vācijas nacionālās minoritātes 232 vēlētājiem, kas piedalījās Zagrebas vēlētāju sarakstā, 16 vēlētāji, ti, 6,90%, balsoja ar 16 vēlētājiem, ti, 6,90%, balsojot par balsošanu.

Derīgie saraksti bija 15 vai 93,75%. Nederīgas 1 balsis vai 6,25%.

Vācijas nacionālās minoritātes pārstāvja ievēlēšana Zagrebas pilsētā nebija pilnīga. Vēlēšanu laikā tika izvirzīti tikai Jasminka Petter un viņa vietnieks Konrad Puškarić, tāpēc viņi nebija pārliecināti un nespēja izvēlēties.