Polijas karogs

No kopējiem 123 vēlētājiem, kas piedalījās Zagrebas vēlētāju sarakstā, 48 vēlētāji, ti, 39,02%, balsoja par 48 balsotājiem, ti, 39,02%, saskaņā ar vēlēšanu zīmēm. Derīgie saraksti bija 48 vai 100,00%. Nederīgas 0 balsis vai 0,00%.

No visām mazākumtautību vēlēšanām Zagrebā tās bija tālejošas vēlēšanas, un iznākums bija liels, īpaši, salīdzinot ar citu nacionālo minoritāšu uzliesmojumu.

WALENTYNA LONČARIĆ un viņas vietnieks EWA MAJSTOROVIĆ un JOLANTA SYCHOWSKA KAVEDŽIJA un viņas vietnieks IZABELLA GLAVIĆ acīmredzot bija ļoti aktīva kampaņa, kad viņus piesaistīja pat Polijas 40. Lončarić un Majstorović pārspēja 27 balsis, savukārt viņu konkurentiem bija 21 balss.