Krievijas karogs

No 300 vēlētājiem, kas piedalījās vēlētāju sarakstā Zagrebā, 107 vēlētāji, ti, 35,67%, pievienojās balsošanai, no kuriem 107 vēlētāji balsoja, ti, 35,67% pēc vēlēšanu zīmes.

Derīgie saraksti bija 107 vai 100,00%. Nederīgas 0 balsis vai 0,00%.

Krievi, tāpat kā poļi, izvēlējās starp sievietēm, bet cīņa nebija tik nenoteikta. Galina Kovačeviča un viņas vietnieces Anna Mišara uzvarēja divreiz vairāk balsu kā saviem konkurentiem: Svetlane Marinov un viņas vietnieki Irine Miron Blažine. Kovačevičam un Mišaram bija balss 72, un Marinovs un Blažina 35 balsis.